Ana Sayfa/Sirküler/2018/Ocak/Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.C)

Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.C)

Özet: Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından hazırlanan Sermaye Pay Tebliğinde (VII-128.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.C) (“Tebliğ”) 26.01.2018 tarih ve 30313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ ile halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzı öncesi uyulacak ön şartları yeniden düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, Tebliğ düzenlemeleri uyarınca, ilk defa halka arz olacak şirketlerin; 

  • Aktif toplamlarının 10.000 TL’den az olmaması
  • Net satış hasılatı dışında kalan diğer gelirler toplamı ve net satış hasılatının her ikisinin de 5.000.000,00 TL’den az olmaması

gerekmektedir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Söz konusu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup anılan değişikliklerin önceki halleri ile karşılaştırmalı olarak gösterildiği tablo aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2019-04-11T21:33:03+00:00