Ana Sayfa/Sirküler/2018/Nisan/Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı

Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 4 Taslağı” hazırlanmıştır. 

Taslak tebliğde özetle, başta otomobiller olmak üzere bazı taşıtların imalinde kullanılan mallar için ödenen özel tüketim vergisinin (“ÖTV”) iadesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Taslak tebliğ uyarınca ÖTV iadesinden 4760 sayılı ÖTV Kanun’una ekli (II) sayılı listede bulunan 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon numaralarında yer alan taşıtların (binek otomobilleri,motorlu taşıtlar ve motosikletler) imalatında kullanılan (IV) sayılı listedeki mallarla (radyo, hoparlör, monitör ve navigasyon gibi) sınırlı olmak üzere, söz konusu taşıtların sanayi sicil belgesini haiz imalatçıları yararlanabilecektir.

ÖTV iadesinden motorlu taşıtların imalatçıları taşıtın imalatı aşamasında kullandıkları yukarıda belirtilen mallar için yararlanabiliyorken araçların perakende ticareti yapanlar tarafından (örneğin otomobil bayii) taşıta müşterinin talebine istinaden sonradan eklenen mallar için ödenen ÖTV iade talebinde bulunulamayacaktır.

Bununla beraber, kayıt ve tescil edilmemiş araçlar üzerinde tadilat ve ek imalat yapan mütürlu araç ticareti ile uğraşanlar sanayi sicil belgesinde belirtilen üretim konusu ile sınırlı olmak üzere iade talebinde bulunabileceklerdir.

Taslak Tebliğ uyarınca iade tutarı yalnızca,

–           ÖTV mükelleflerinden satın alınan veya,

–           Taşıtın imalatçısı tarafından doğrudan ithal edilen (IV) sayılı listedeki mallar için söz konusudur.

ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan (IV) sayılı liste kapsamındaki mallar için ödenen ÖTV, imalatçıya iade edilmeyecektir.

İadeye konu malların söz konusu taşıtların imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporu veya yeminli mali müşavir tarafından düzenlenen raporla tespit ve tevsik edilmesi zorunludur. 5.000 TL’yi aşmayan iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve yeminli mali müşavir raporu aranmaksızın, vergi dairesince yapılacak kontrollere istinaden nakden veya mahsuben iade yoluyla sonuçlandırılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2019-04-11T21:30:02+00:00