Ana Sayfa/Sirküler/2019/Nisan/Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Önemli değişiklik olarak, kişisel veri işleme envanteri tanımına “hukuki sebep” eklenmiştir. Hukuki sebepten anlaşılması gereken ise, ilgili sürecin Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’nda sayılan kişisel veri işleme şartlarından (madde 5,6,8 ve 9) hangilerine girdiğidir. Ek olarak söz konusu değişiklik, aynı tarihte Resmi Gazete’de yayımlanan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişikle paralel niteliktedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Mevzuatın Önceki Hali Mevzuatın Son Hali
Tanımlar
MADDE 4/1 – e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
Tanımlar
MADDE 4/1 – e) Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi
MADDE 7/4 – Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

MADDE 7/4 – Veri sorumlusu, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işlemiyle ilgili uyguladığı yöntemleri ilgili politika ve prosedürlerinde açıklamakla yükümlüdür.

Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda silme ve yok etme süreleri
MADDE 12/1- İlgili kişi, Kanunun 13’üncü maddesine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
Kişisel verileri ilgili kişinin talep etmesi durumunda silme ve yok etme süreleri
MADDE 12/1- İlgili kişi, Kanunun 11‘inci ve 13’üncü maddelerine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:16+00:00