Ana Sayfa/Sirküler/2019/Nisan/Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.4.2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

9 Şubat 2018 tarihli ve 30327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç ay içerisinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 27. Maddesinin birinci fıkrasına ise “h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak” bendi eklenmiştir.

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği
Mevzuatın Önceki Hali Mevzuatın Son Hali
Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların atama işlemleri, ilgisine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması kaydıyla 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

Uzman yardımcılığına atanma

MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların atama işlemleri, ilgisine göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması kaydıyla 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

Görev ve sorumluluk

MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.

c) İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Kişisel verilerin korunması uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek.

e) Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.

f) Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

g) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yürütürler.

Görev ve sorumluluk

MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak.

c) İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonucunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alınacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak.

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Kişisel verilerin korunması uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek.

e) Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.

f) Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

g) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.

h) Yerinde inceleme faaliyetlerine katılmak

(2) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yürütürler.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

 

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:26+00:00