Ana Sayfa/Sirküler/2017/Haziran/Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (“KDV Tebliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 13)  

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (“KDV Tebliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 13)  

Özet: 22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (“KDV Tebliği”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Seri No: 13)  yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de özetle;

  • Mükelleflerin, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olarak adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde Tebliğ’in bu bölümünde belirtilen borçlarına, ÖTV Kanunu’nda doğan borçlar hariç olmaksızın mahsubunu talep edebilecekleri,
  • Mükellefin iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının, talep edilip edilmesine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılabileceği ve mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getireleceği, talep edilen iade miktarının tamamı için teminat verilmesi halinde iade talebinin yerine getirileceği ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözüleceği,

unsurlarına ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

__________________________________________________________________________

Tebliğ kapsamında getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. BuTebliğ’de ;

  • Söz konusu Tebliğ ile; KDV Tebliği’nin (IV/A-2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlar hariç)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece, mükellefler, KDV iade alacaklarını; kendilerinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) Genel Tebliğ’in bu bölümünde belirtilen borçlarına, ÖTV Kanunu’nda doğan borçlar hariç olmaksızın mahsubunu talep edebilebileceği,
  • Yine, KDV Tebliği’nin (IV/A-6.) bölümüne dördüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ekleneceği,

“Öte yandan, iade hakkı tanınan işlemlerden kaynaklanan KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan doğan borçlara mahsuben iadesi, mükellefin talebine bakılmaksızın münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yapılır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

 

  • Son olarak, KDV Tebliği’nin (VI/C) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki (VI/Ç) bölümü ekleneceği,

“Ç. GEÇİCİ HÜKÜMLER

  1. KDV İade Alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunu’ndan Doğan Borçlara Mahsuben İadesi

KDV iade alacağının 4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlara mahsuben iadesine ilişkin bu paragrafın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri, münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür.”

belirtmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:55:39+00:00