Ana Sayfa/Sirküler/2019/Nisan/Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 75935942-050.01.04-[03/119] numaralı, “Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Güncellenmesi” konulu Kurul Kararı’nda değişiklik yapılması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 75935942-050.01.04-[03/119] numaralı, “Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Güncellenmesi” konulu Kurul Kararı’nda değişiklik yapılması

Özet: 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’nın ekli listesinin 1. ve 4. maddelerinde yapılan değişiklikler yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27/04/2019 tarih ve 30757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararın Önceki Hali Kararın Son Hali
1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Yatırım kuruluşları,

c) Kolektif yatırım kuruluşları,

d) Portföy yönetim şirketleri,

e) İpotek finansmanı kuruluşları,

f) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

g) Varlık kiralama şirketleri,

h) Merkezî takas kuruluşları,

i) Merkezî saklama kuruluşları,

j) Veri depolama kuruluşları,

k) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.

– Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

– Çalışan sayısı elli ve üstü.

1) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler,

b) Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer Pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler,

c) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler,

d)Yatırım kuruluşları,

e) Kolektif yatırım kuruluşları,

f) Portföy yönetim şirketleri,

g) İpotek finansmanı kuruluşları,

h) Bağımsız denetim kuruluşları,

i) Gayrimenkul değerleme kuruluşları

j) Derecelendirme kuruluşları,

k) Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları,

l) Varlık kiralama şirketleri,

m) Merkezi takas kuruluşları,

n) Merkezi saklama kuruluşları,

o) Veri depolama kuruluşları,

p) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

– Aktif toplamı on beş milyon ve üstü Türk Lirası.

– Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

– Çalışan sayısı elli ve üstü.

4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumlan, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler. 4) Borsa İstanbul Piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen;

a) A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar;

  • Brüt satış toplamı iki yüz elli milyon ve üstü Türk Lirası.
  • Aktif toplamı 10 milyon ve üstü Türk Lirası.
  • Çalışan sayısı yirmi beş ve üstü.

b) Kıymetli maden aracı kurumları,

Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-05-02T20:50:03+00:00