Ana Sayfa/Sirküler/2018/Kasım/İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde (2016/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde (2016/4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: 25/6/2016 tarihli ve 29753 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİP numarası ve eşya tanımı aşağıdaki tabloda belirtilen eşyaların birim gümrük fiyatı, 9 ABD Doları iken 12 olarak ABD Doları olarak değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ hükümleri yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girecek olup anılan değişikliğin önceki ve sonraki hali aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

İTHALATTA Gözetim UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Tablonun Son Hali

Tablonun Önceki Hali

Billur Asici 2019-04-11T21:18:25+00:00