Ana Sayfa/Sirküler/2018/Kasım/Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90, 102, 103, 105)’nde yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş ) Seri No: 15 – Madde 1: 19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Yetkili gümrük idareleri

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Atatürk Havalimanı Kargo, Halkalı ve Ambarlı Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

Yetkili gümrük idareleri

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerini yapmaya, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Ankara Gümrük Müdürlüğü, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İzmir Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı Kargo, Halkalı ve Ambarlı Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 153) – Madde 1: 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin 3 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 – (4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.

Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması

MADDE 3 – (4) AB menşeli olmayan 94.02 tarife pozisyonunda yer alan tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyaların serbest dolaşıma giriş işlemleri; birinci fıkrada belirtilen gümrük müdürlüklerine ilave olarak İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü ile Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden gerçekleştirilir.”.

.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 154) – Madde 1: 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

 

MADDE 3 – Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Pil ve akümülatörler ihtisas gümrüğü uygulaması

 

MADDE 3 – Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği kapsamı pil ve akümülatörlerin serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

19

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

 

.

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 155) – Madde 1: 8/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ihtisas gümrüğü uygulaması

 

MADDE 3 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ihtisas gümrüğü uygulaması

 

MADDE 3 – (1) Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği kapsamı telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

.

14

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 

 

 

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 156) – Madde 1: 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

Mevzuatın Önceki Hali

Mevzuatın Son Hali

Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No:   Yetkili Gümrük Müdürlüğü:

     1          Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

Tekstil eşyası ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 50 ila 63 üncü (50 ve 63 dâhil) fasılları kapsamındaki tekstil eşyasının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No:   Yetkili Gümrük Müdürlüğü:

1               Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

22

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

.

Billur Asici 2019-04-11T21:19:08+00:00