Ana Sayfa/Sirküler/2017/Mart/Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) (“Tebliğ”), 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’de özetle;

  • 02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesiyle, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu (“İSK”)’na eklenen geçici 18. maddenin uygulamasına yönelik açıklamalar kapsamında yer alan özel sektör işverenlerinin teşviki

unsuruna ilişkin özellikli hususlar ele alınmaktadır.

 

Tebliğ kapsamında getirilen düzenlemeler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Tebliğ’de özel sektör işverenlerinin desteklenmesi amacı ile;

 

  • Maddede yazılı şartlar kapsamında yer alan ve 01.02.2017 tarihinden itibaren teşvik edilecek işverenin yanında çalışan ilave sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulanarak tahakkuk edecek kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden terkin edileceği,

 

  • Teşvikten yararlanacak özel sektör işverenlerinin tam veya dar mükellef olmasının bir önemi olmadığını dolayısıyla teşvikten yararlanma imkanının Sigortalının 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olmasına, Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması, Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması, Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatı çerçevesinde işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilenlerden olmaması, Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması şartlarına bağlı olduğu,

 

  • Teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, 01.01.2018 tarihinden daha önce işten çıkarılan ilave istihdam edilenler de dahil olmak üzere ve 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla bir azalma meydana gelmesi halinde teşvik kapsamında terkin edilecek verginin miktarının tespitinde ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalıların dikkate alınacağını ve bu durumda işveren tarafından hangi sigortalıların teşvikten yararlanacağının serbestçe belirlenebileceği,

 

  • Söz konusu teşvikin 31.12.2017 tarihine kadar uygulanacağını ve en son uygulama tarihinin 2017 yılının Aralık ayı ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi için olacağı,

 

  • Tebliğ ve ekleri ile teşvikten yararlanan işverenlerin yapacağı bildirimler ve matrah hesaplarının ne şekilde yapılması gerektiği,

 

beliriltmiştir.

 

Tebliğ yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-06T21:05:40+00:00