Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Billur Asici 2019-04-11T21:32:39+00:00

Özet: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik’te özetle, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve […]

Sektörel Bazda Yapılan Vergi İncelemesi Neticesinde Aynı Hukuki Statüdeki Mükellefler için Farklı Vergisel Sonuçlar Öngörülmesinin Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Billur Asici 2019-04-11T21:32:47+00:00

Özet: İndirimli özel tüketim vergisi (“ÖTV”) uygulandığı dönemde yapılan araç satışlarının muvazaalı olduğu gerekçesiyle yürütülen vergi incelemesinde, benzer durumda olan mükelleflerden yalnızca bazılarına resen üç kat vergi ziyaı cezalı ÖTV tarh edilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağı bağlamında mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönündeki Anayasa Mahkemesi’nin 01.02.2018 tarih ve E.2015/6728 başvuru numaralı kararı hakkında.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Anayasa Mahkemesi’nin 01.02.2018 tarihli ve […]