Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Özet: 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) madde bazında yürürlüğe giriş tarihleri;

  • Özellikle sayılan hükümler haricindeki diğer hükümlerin Kanunun yayım tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihi

şeklinde belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nunda, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklerde, 2018 yılına ilişkin takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerleri ele alınmıştır

__________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na getirilen geçici madde bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da;

Madde 35:  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici Madde 23 hükmünde;

  • 2017 yılında takdir komisyonlarınca 2018 yılı için asgari ölçüde belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin %50’sinden fazlasını aşması halinde, 2018 yılına ilişkin bina ve arazilerin vergi hesaplamalarında 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin %50 fazlasının esas alınacağı,
  • 2019, 2020 ve 2021 yıllarında kanunun 29’uncu maddesi kapsamında bina ve arazi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bu şekilde belirlenen değerler üzerinden hesaplanacağı,
  • Emlak vergi değeri veya asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülükler için de geçici madde’de belirtildiği üzere belirlenen değerlerin dikkate alınacağı,
  • Maliye Bakanlığının geçici maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu,

belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:49:40+00:00