Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) madde bazında yürürlüğe giriş tarihleri; 

  • Kanunun 13. ve 41. maddeleri ile 42. maddesinde 3065 sayılı Kanunun 17. Maddesinin (4) numaralı fıkrasına eklenen (ç) bendi 2018 Ocak ayı başında,

şeklinde belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na 7061 sayılı Bazı Vergi kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen esaslı değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da.

Madde 13: 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16. maddesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:51:17+00:00