Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gider Vergileri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) madde bazında yürürlüğe giriş tarihleri; 

  • Kanunun 7., 10., 16., 17., 18. ve 88. maddeleri ile 89. maddesi ile 5520 sayılı Kanunun 5. Maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “Bankalara borçları”, “bankalara veya” ibarelerine yönelik değişiklik ile “söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı” ibaresine yönelik değişikliğin parantez içi hükmü, “bankaların” ibaresinden sonra eklenen hüküm ve (i) bendinde yapılan değişiklik, 1 Ocak 2018 tarihinde,

şeklinde belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 6802 Gider Vergileri Kanunu’na 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen esaslı değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’na getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da;

Madde 10: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39. maddesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:52:18+00:00