Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) madde bazında yürürlüğe giriş tarihleri; 

  • Kanun’un 15. maddesi 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  • Kanun’un 14. maddesi 1 Ocak 2017 tarihinden sonra elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayım tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihinde,

şeklinde belirlenmiştir. 

Sirkülerde özetle;

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen esaslı değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun kapsamında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da;

Madde 14: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Madde 15: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici madde 87 hükmünde;

  • 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretler sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilerden 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmayacaktır.
  • Bu maddenin yayımlandığı tarih itibarıyla yukarıda bahsi geçen dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve yukarıda belirtilen hükmün uygulanamaması nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle ret olunur.
  • Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:51:55+00:00