Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun (“Kanun”), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan maddelerinin yürürlüğe giriş tarihleri Kanunun yayım tarihi olan 5 Aralık 2017 tarihi olarak belirtilmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen esaslı değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da;

Madde 107: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3. maddesinde aşağıdaki değişikliklerin ve eklemelerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 108: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 109: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 16. maddesinin 1. fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilerek maddeye aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 110: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 35. maddesinden sonra gelmek üzere eklenen “Kitle Fonlama Platformları” başlıklı 35/A maddesinde;

  • Kitle fonlama platformlarının kitle fonlaması konusunda aracılık ettikleri ve elektronik ortamda hizmet verdikleri,
  • Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyetlerine başlayabilmesi için Kuruldan izin almalarının zorunlu olduğu,
  • Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketleri tarafından toplanabilecek paranın azami miktarda limitine karar vermenin ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken ilke ve esaslar ile fonların ilan edilen amacına uygun kullanıldığının kontrolünün ve denetiminin Kurul’a bırakıldığı,
  • 6362 sayılı Kanunun 96.maddesinin kitle fonlama platformlarının hukuka aykırı faaliyet ve işlemlerde kullanılması halinde kıyasen uygulanacağı,
  • Kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemlerin ile kitle fonlama platformları 6362 sayılı Kanunun 37. ve 38. maddeleri kapsamında değerlendirilmeyeceği ve bu faaliyetlerin 6362 sayılı Kanunun borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri ile ilgili hükümlerine tabi olmayacağı,
  • Kitle fonlaması platformları ve kitle fonlaması sureti ile halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkilerin genel hükümlere tabi olduğu,

belirtilmiştir.

Madde 111: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 99. maddesinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:54:01+00:00