Ana Sayfa/2017, Aralık, Sirküler, Uncategorized/Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun (“Kanun”) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapan 106. maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlenmiştir.

Sirkülerde özetle;

  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na, 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile getirilen esaslı değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kanun kapsamında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanuna ilişkin getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe giren Kanun’da;

Madde 106: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesine aşağıdaki cümlenin eklenmesine karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:53:05+00:00