Ana Sayfa/Sirküler/2019/Mayıs/Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Özet: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 29.03.21998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik, 15.05.2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

15.05.2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 1106 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo satış muamelelerine ilişkin BSMV oranlarında (kambiyo gider vergisi) değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

– Bankalar ve yetkili müesseselerin kendi aralarında veya birbirlerine yaptıkları kambiyo satışlarında,

– Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışlarında,

– Döviz kredisinin ödenmesine yönelik olarak, döviz kredisi kullanılan ya da kullanımına aracılık eden banka tarafından kredi borçlusuna yapılan kambiyo satışlarında,

satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV’nin oranı binde 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2019-05-31T18:23:08+00:00