Ana Sayfa/Sirküler/2017/Aralık/Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Özet: 28.12.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (“Tarife”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tarife’de özetle; 

  • Sigorta Tahkim Komisyonlarının vekâlet ücreti belirlerken dikkate alacakları esaslar,
  • Seri davalarda her bir dosya için alınacak avukatlık ücretindeki oranlar,
  • İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri, sebze ve meyve hal hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde alınacak avukatlık ücreti,
  • Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için alınacak avukatlık ücreti, 

hususlarına ilişkin değişiklikler ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tarife kapsamında 02/01/2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde yapılacak değişikliklere dair getirilen düzenlemeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından Tarife’de;

Madde 1: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 17/2 maddesinde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 2: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 22. maddesinde, aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 3: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Ek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin birinci kısmının ikinci bölümünde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir:

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 4: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Ek Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin ikinci kısmının ikinci bölümünde aşağıdaki değişikliğin yapılmasına karar verilmiştir:

 

 

 

 

 

 

belirtilmiştir.

Tarife, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir

 

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

Billur Asici 2018-01-15T10:54:15+00:00