Ana Sayfa/Sirküler/Şirketlerin tasfiyesinde bekleme süresine ilişkin değişiklik yapıldı.

Şirketlerin tasfiyesinde bekleme süresine ilişkin değişiklik yapıldı.

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“6728 Sayılı Kanun“) 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK“) 543. maddesinin 6728 sayılı Kanun’la değiştirilmeden önceki hali aşağıdaki şekildedir:

(1)Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır.

(2) Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin verebilir.

(3)Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır.

6728 sayılı Kanun’un 68’inci maddesi ile TKK’nın 543’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir yıl” ibareleri “altı ay” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre artık şirketler, üçüncü ilandan sonra altı ay geçmekle, tasfiyelerini tamamlayabilecekler.

Bu değişikliğin 6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce alacaklılara üç ilanını yapmış şirketleri için de geçerli olup olmadığı hususu doktrinde tartışılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin görüşünü 20.02.2017 günlü Genelgesi ile açıklamış, bu değişikliğin 09.08.2016 tarihinden sonra tasfiye halinde olduğunu tescil ettiren şirketleri ilgilendirdiğini, bu tarihten önce tasfiyeye girdiğini tescil ettiren şirketler için üçüncü ilandan sonraki bekleme süresinin aynı şekilde bir yıl olarak uygulanacağını duyurmuştur.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2017 gün ve 22773931 sayılı Genelgesi’nde konuya ilişkin açıklama şu şekildedir:

” 6728 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 09.08.2016 tarihinden önce tasfiye halinde olduğu tescil edilen şirketlerde, kalan varlığın bir yıl geçmeden dağıtılmasına yetki tanıyan mahkeme kararı bulunmadıkça ve şirket sözleşmesinde aksine daha uzun süre öngörülmemişse üçüncü çağrı ilanından itibaren bir yıllık sürenin tamamlanmasının ardından kalan varlık dağıtılarak tasfiyenin sonlandırılması,

09.08.2016 tarihinden sonra tasfiye halinde olduğu tescil edilen şirketlerde ise, şirket sözleşmesinde veya alacaklılara yapılan çağrı ilanında aksine daha uzun süre öngörülmemişse, üçüncü çağrı ilanından itibaren 6728 sayılı Kanun’un 68’inci maddesi ile değişik 543’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürenin tamamlanmasının ardından kalan varlık dağıtılarak tasfiyenin sonlandırılması,

Şirket sözleşmelerinde kalan varlığın dağıtılması için bir yıl veya daha uzun süre beklenmesi öngörülen şirketlerde, tasfiyenin 6728 sayılı Kanun’un 68’inci maddesi ile değişik 543’üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık sürede tamamlanmasının istenmesi durumunda, şirket sözleşmesinin ilgili hükmünün kanunda yapılan değişikliğe uygun olarak değiştirilmesi gerekmektedir.”

Saygılarımızla,

Mehmet Küçükkaya & Ahmet Sağlı Avukatlık Ortaklığı

ksavukatlik 2017-12-13T11:35:17+00:00