Ana Sayfa/Sirküler/2019/Ocak/18.12.2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

18.12.2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. Maddelerinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, 01/01/2019  tarihinden itibaren geçerli olmak ve yürürlüğe girmek üzere 19/12/2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası uyarınca hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması aşağıdaki şekilde düzenlenmektedir:

Madde-1

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası uyarınca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinin 1.fıkrasında ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15.maddesinin 1.fıkrasında sayılanlara internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmış olup bu hizmetlere ilişkin olarak hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılır.

Madde-2

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1.maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:

‘’17. Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

  1. a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.’’

Madde-3

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30.maddesinde yer alan dar mükellefiyete tabi olan kurumların vergi kesintisine tabi kazanç ve iratlarından yapılacak vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1.maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

‘’15- Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

  1. a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15.’’

Madde-4

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. Maddesinde yer alan vergi kesintisi oranları hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1.maddesinin 1.fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

‘’11- Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası kapsamındaki ödemelerden;

  1. a) İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0.’’

 

Elif Özgen 2019-04-11T21:38:10+00:00