Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Ocak 2019

18.12.2018 tarihli ve 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11.maddesinin 7.fıkrası hükümleri kapsamında bazı hizmetlerin vergi kesintisi kapsamına alınması ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. ve 30. Maddelerinde yer alan [...]

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin ‘Yurt İçinden Kredi Alınması’ başlıklı 38.maddesinde yapılan değişiklik hakkında

Özet: Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının 20.11.2018 tarih ve 30275 sayılı yazısı ile yapılan değişiklik uyarınca, aynı grup içindeki firmaların kendi aralarında döviz transfer etmesi belirli şartların gerçekleşmesi dahilinde  mümkün kılınmıştır. Bilindiği [...]

Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Özet: Elektronik Tebligat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.12.2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik’te özetle, elektronik ortamda yapılacak tebligata ilişkin usul ve esaslar ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat [...]

Kasım 2018

Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90, 102, 103, 105)’nde yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Gümrük [...]

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Madde 1: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 17 nci [...]

Türk Parası Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2018-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52)

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.         Tebliğ’de özetle, döviz cinsinden [...]