Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Nisan 2017

Şirketlerin tasfiyesinde bekleme süresine ilişkin değişiklik yapıldı.

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("6728 Sayılı Kanun") 9 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 543. maddesinin 6728 sayılı Kanun'la [...]

Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi (Sıra No:2017/1)

Özet: T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından 27.04.2017 tarih ve 53065925-010.06-E.14938 sayılı Vergi İnceleme ve Denetim İç Genelgesi (Sıra No:2017/1) (“İç Genelge”) yayımlanmıştır.   Genelge’ de özetle; İnceleme ve takdire sevk işlemlerine [...]

Mart 2017

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297)

Özet: Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 297) (“Tebliğ”), 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.   Tebliğ’de özetle; 02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması [...]

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

Özet:  11 Mart 2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91) (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle; 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri [...]

Şubat 2017

Vergi İncelemelerinde Uygulama Birliği Sağlama ve Koordinasyon Genelgesi

Özet: T.C. Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından 22.02.2017 tarih ve 53065925-612.99-7259 sayılı Vergi İncelemelerinde Uygulama Birliği Sağlama ve Koordinasyon Genelgesi (“Genelge”) yayımlanmıştır. Genelge’de özetle; Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen vergi incelemelerinde raporların düzenlenme [...]