Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Şubat 2019

Ocak 2019

Sermaye Piyasası Kurulunca Duyurulan 2019 Yılı İdari Para Cezaları

Açıklama: Kurul Karar Organı’nın 03/01/2019 tarih ve 1/21 sayılı Kararı Uyarınca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve Kurulun çeşitli yönetmelik ve tebliğlerinde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarların duyurulması. Yeniden değerlemeye tabi İdari Para Cezası [...]

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 157)

Özet: Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve Gümrük Yönetmeliğinin [...]

19.12.2018 tarihli ve 7155 sayılı Kanun

Özet: 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“7155 sayılı Kanun”) 19.12.2018 tarihli 30630 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Kanunun 10, 20 ve 21. Maddeleri 1.1.2019 tarihinde, 1 ila 9 [...]