Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Temmuz 2017

Haziran 2017

Nisan 2017

Kamu İhalelerine İlişkin Yönetmelik ve Tebliğler ile Gelen Değişiklikler

25 Ocak 2017 Tarihli ve 29959 Sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan yönetmelik ve tebliğlerle kamu ihalelerine ilişkin birçok önemli ve yeni düzenleme getirilmiştir. Aşağıda değiştirilen yönetmelikler ve tebliğler dikkatinize sunulmuştur: A)Yönetmelikler: 1. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama [...]

Serbest Bölgeler Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

Serbest Bölgeler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 24 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Aşağıda ilgili kanunda yapılan belirli değişiklikler dikkatinize sunulmaktadır.   - Bakanlar Kurulu, serbest bölge [...]

Avrupa Birliği’nin taslak “E-Privacy” düzenlemesi ve getirdikleri

Elektronik Haberleşme ve Gizlilik Hakkında Yönetmelik Taslağı ("Taslak") halen Avrupa Konseyi tarafından görüşülmekte olup, elektronik haberleşme kullanıcıları için üst düzey korumayı hedeflemektedir. Taslağın kabul edilmesi durumunda yürürlük tarihi 25 Mayıs 2018 olarak belirlenmiştir. Taslak, üst [...]

Turkuaz Kart Yönetmeliği Yayımlandı

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ("Kanun") 13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek [...]