Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Mart 2019

306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ

Özet: 306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ,15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   306 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ’in amaç ve kapsamı ve özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Amaç ve [...]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53)

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53), 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girmek [...]

Şubat 2019

2019 Yılı İdari Yargıda İstinaf ve Temyize ilişkin Parasal Hadler

Özet: 2019 yılında davaların ilk derece (vergi) mahkemesi kararlarının kesinliği, Bölge İdare Mahkemesine (“BİM”) istinaf başvurusu ve 2019 yılında verilen istinaf kararlarının Danıştay’da temyizine ilişkin tutarlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Vergi Mahkemesi Kararının İstinafına ilişkin 2019 [...]