Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Aralık 2017

Kasım 2017

Ekim 2017

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği

Özet: 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No:4) (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle; Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına taraf diğer ülkenin mukimi gerçek veya tüzel [...]

Temmuz 2017

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 481)

Özet: 01.07.2017 tarih ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 481) (“Tebliğ”) yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle; Maliye Bakanlığınca tarha esas beyanları kesinleşen vergi cezaları ve vadesi geçtiği halde [...]