Ana Sayfa/Sirküler
Sirküler ksavukatlik 2017-12-06T20:54:41+00:00

Ocak 2018

İş Yargılamasında Zorunlu Arabuluculuk

Özet: 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7016 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun, 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik yapan arabuluculuğa ilişkin hükümleri 01.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Değişiklikte özetle; Bu tarihten itibaren, kanuna, bireysel veya [...]

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 485) (“Tebliğ”) 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ’de özetle, tebligat ve mükelleflerin adreslerini ele alan Vergi Usul Kanunu (“VUK”)’nun 101, [...]

Aralık 2017

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

Özet: 28.12.2017 tarih ve 30284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife (“Tarife”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Tarife’de özetle;  Sigorta Tahkim Komisyonlarının vekâlet ücreti belirlerken dikkate alacakları esaslar, Seri davalarda [...]

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Özet: 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle; yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve [...]

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde (Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Özet: 07.12.2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’de özetle;  Tebliğ “6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile [...]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun (“Kanun”) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Kuruluşuna İlişkin Kanununda değişiklik yapan 37. Maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 5 Aralık 2017 [...]

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler

05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun (“Kanun”) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’nda değişiklik yapan 106. maddesinin yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak [...]