Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Ali Tuna 2018-05-04T11:27:24+00:00

Özet: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanı yürütmekte olup madde değişikliklerini içeren ve mevzuatın önceki hali ile karşılaştırmalı tablo aşağıda bilginize sunulmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticari […]

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Ali Tuna 2018-05-04T11:33:16+00:00

Özet: Şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Sirkülerde özetle;

  • Şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ ile getirilen esaslı değişiklikler

ele alınmaktadır.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde […]

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Ali Tuna 2018-05-04T11:04:33+00:00

Özet: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 17.02.2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yönetmelik’te özetle, döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının belirleyeceği firmalardan bilgi ve belge toplamasına dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Yönetmelik, 14/1/1970 tarihli ve […]

Sektörel Bazda Yapılan Vergi İncelemesi Neticesinde Aynı Hukuki Statüdeki Mükellefler için Farklı Vergisel Sonuçlar Öngörülmesinin Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Ali Tuna 2018-05-04T11:12:42+00:00

Özet: İndirimli özel tüketim vergisi (“ÖTV”) uygulandığı dönemde yapılan araç satışlarının muvazaalı olduğu gerekçesiyle yürütülen vergi incelemesinde, benzer durumda olan mükelleflerden yalnızca bazılarına resen üç kat vergi ziyaı cezalı ÖTV tarh edilmesi nedeniyle ayrımcılık yasağı bağlamında mülkiyet hakkının ihlal edildiği yönündeki Anayasa Mahkemesi’nin 01.02.2018 tarih ve E.2015/6728 başvuru numaralı kararı hakkında.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Anayasa Mahkemesi’nin 01.02.2018 tarihli ve […]

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45)

Ali Tuna 2018-05-04T10:51:56+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 30.01.2018 tarih ve 30317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Tebliğ’de özetle, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esaslar düzenlenmiştir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tebliğ Hazine Müsteşarlığının (“Müsteşarlık”) bağlı olduğu […]