Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Ali Tuna 2019-01-02T18:18:36+00:00

Özet: 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin 2. fıkrası hakkında yapılan değişiklik ve Yönetmeliğe yeni eklenen geçici 3. madde, 28/11/2018  tarihinden itibaren geçerli olmak ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28/11/2018 tarih ve […]

Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ali Tuna 2019-01-02T18:16:42+00:00

Özet: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90, 102, 103, 105)’nde yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 27.11.2018 tarih ve 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

__________________________________________________________________________

<p style="margin: 2.8pt [...]

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ali Tuna 2019-01-02T18:14:15+00:00

Özet: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 23.11.2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

__________________________________________________________________________

<p style="background: white; margin: 0cm 0cm [...]

Türk Parası Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2018-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52)

Ali Tuna 2019-01-02T18:11:23+00:00

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.        

__________________________________________________________________________

<p style="margin: [...]