Loading...
Homepage ksavukatlik 2017-12-28T09:02:25+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında

Özet: 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin 2. [...]

Gümrük Genel Tebliğlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)’nde ve Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90, 102, 103, [...]

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere [...]

Türk Parası Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (2018-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52)

Özet: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/52) (“Tebliğ”) yayımı tarihinde [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!