Loading...
Homepage ksavukatlik 2019-04-12T11:18:00+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 75935942-050.01.04-[03/119] numaralı, “Türkiye Muhasebe Standartları Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının Ekli Listesinin Güncellenmesi” konulu Kurul Kararı’nda değişiklik yapılması

Özet: 19/09/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standartları [...]

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere 28.04.2019 tarih ve 30758 sayılı [...]

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayım tarihinde yürürlüğe girmek [...]

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özet: Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere [...]

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2.4.2019 tarihli ve 30733 sayılı Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!