Loading...
Homepage ksavukatlik 2020-02-25T17:27:30+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

Law No. 7222 which includes amendments Banking Law and some legislation has been published

Law Amending Banking Law and Some Laws No: 7222, which amends some articles of the Banking Law No. 5411, Debit [...]

Bankacılık Kanunu ve İlgili Kanunlarda Geniş Değişiklik Öngören Torba Kanun Yayımlandı

5411 sayılı Bankacılık Kanunu (“Bankacılık Kanunu”), 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu (“Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu”), [...]

İdarenin Beyanların Düzeltilmesine İlişkin Müeyyideli Yazılarına İstinaden Davacı Tarafından Verilen Düzeltme Beyannamelerine Konan İhtirazi Kaydın Dava Açma Hakkı Vereceği Yönünde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı

Özet: Müeyyideli yazıya istinaden verilen ihtirazi kayıt içeren düzeltme beyannamesinin dava konusu edilebileceği yönünde karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri [...]

Yurt dışından gelen sermaye avanslarının, Türk Lirası veya döviz cinsinden olmasına bakılmaksızın, sermayeye ilavesi için 3 aylık süre kuralı getirildi

Özet: İnternet ortamında verilen reklam hizmetlerinden (Youtuber) elde edilen gelirden başka gelirin olmadığı ve ödemelerin Google firması tarafından yapıldığı durumda, [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!