Loading...
Homepage ksavukatlik 2017-12-28T09:02:25+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Özet: Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  22.03.2018 tarih ve 30368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yayım tarihi itibariyle [...]

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında

Özet: Şirket kuruluş sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”)  13.03.2018 tarih ve 30359 sayılı Resmi [...]

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Özet: Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımı tarihinde yürürlüğe [...]

Sektörel Bazda Yapılan Vergi İncelemesi Neticesinde Aynı Hukuki Statüdeki Mükellefler için Farklı Vergisel Sonuçlar Öngörülmesinin Ayrımcılık Yasağı Bağlamında Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Özet: İndirimli özel tüketim vergisi (“ÖTV”) uygulandığı dönemde yapılan araç satışlarının muvazaalı olduğu gerekçesiyle yürütülen vergi incelemesinde, benzer durumda olan [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!