Loading...
Homepage ksavukatlik 2019-04-12T11:18:00+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: Resmî Gazete’de yayımlanan 1111 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun bazı maddelerinin uygulanması hakkında kararda değişiklik yapılmasına [...]

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Özet: 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) nispetlerinin tespiti hakkındaki 29.03.21998 [...]

KDV Oranları ve ÖTV İndirim Tutarlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı

Özet: Cumhurbaşkanı Kararı, 01.05.2019 tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.   Darülaceze’ye yapılan inşaat işleri ve bazı perdelerin KDV [...]

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik

Özet: 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun (“Kanun”), 19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı [...]

Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler ve Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24.05.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.   24.05.2019 tarihli ve 30783 [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!