Loading...
Homepage ksavukatlik 2017-12-28T09:02:25+00:00

Sirküler

Makale ve Yayınlar

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında

Özet: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”)’e ilişkin maddeler yayım tarihinde [...]

Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği Hakkında

Özet: Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) yayımı tarihinde yürürlüğe girmek üzere 06.06.2018 tarih ve 30443 sayılı [...]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) hakkında

Özet: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Seri No:18) (“Tebliğ”)’e ilişkin maddeler aşağıda belirtilen tarihlerde yürürlüğe girmek [...]

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Kapsamı Genişletildi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”)’nun 397. maddesi uyarınca “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler” Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir. 26.05.2018 tarihli Resmi [...]

Ofisimiz

Kariyer

Kariyer fırsatları için tıklayın.

Legal 500’de son altı yıldır vergi hukuku alanında ilk sıradayız!